DEVLET ONAY MÜHRÜ

SpediteurDüzenlenmiş işletmeler için devlet yeterlilik testini geçtik ve "devlet onaylı" onay mührü kullanmamıza izin verildi.